Deeltijd hbo-opleiding Communicatie | Hogeschool Utrecht (2023)

Er zijn veel uitdagingen op het gebied van communicatie: je weet er snel raad mee. Dat leer je allemaal in de deeltijdopleiding Communicatie.

Deeltijd hbo-opleiding Communicatie | Hogeschool Utrecht (1)

Inhoud cursus Communicatie

In het introductiejaar krijg je inzicht in de volle breedte van het communicatievak. Je leert communicatieconcepten en -theorieën en welke psychologische, sociologische en culturele inzichten belangrijk zijn in communicatie. Ook leer je hoe je communicatiemiddelen zoals webteksten, vlogs en campagneplannen evalueert en maakt.

Vanaf het tweede jaar verbreed je je basis en komen de verschillende andere richtingen van het communicatievak aan bod, zoals B. corporate en live communicatie (eventscommunicatie). Ook is er veel aandacht voor de publieke sector en de voortdurende ontwikkelingen op het gebied van digitale/online media en online data-analyse.

In het derde en vierde jaar werk je zelfstandig aan praktijkopdrachten op het gebied van onder andere: Kritisch Denken en Ethiek, Hersenen en Communicatie, Corporate Communicatie en International Branding. Daarnaast kies je individuele taken op gebieden waar je je verder wilt ontwikkelen. Het laat zien dat je over de juiste vaardigheden beschikt.

In het 4e jaar heb je zes maanden vrije keuzeruimte om een ​​minor te begeleiden. Een minor is een samenhangend pakket van cursussen over een onderwerp of onderwerp. De minor is een van de mogelijkheden die de HU biedt om de profielvacature in haar examenprogramma in te vullen. Je minor doe je aan de Hogeschool Utrecht of een andere hogeschool. Daar vorm je.

De communicatiedocenten

Docenten zijn bewezen experts in hun vakgebied met passie voor hun vak. Een aantal van hen stellen we graag aan u voor.

Deeltijd hbo-opleiding Communicatie | Hogeschool Utrecht (2)

John van den Hoff

Jan van den Hoff houdt zich bezig met teamleren en examens afleggen bij de opleiding Communicatie. Voordat hij ruim 15 jaar geleden naar het hoger beroepsonderwijs ging, werkte hij voor verschillende reclame- en communicatiebureaus in en rond Amsterdam. Haar klanten kwamen uit de commerciële en publieke sector.

Bij de hbo-opleidingen was vanaf het begin het concept leerwerk/arbeidsopleiding (duaal en deeltijd) hun favoriet. Eerst op de Hogeschool van Amsterdam en nu in Utrecht. Deze kennis en ervaring vormen een waardevolle basis voor de ontwikkeling en verbetering van het deeltijdconcept in Utrecht. Naast zijn werk bij de HU is Jan werkzaam als auditor bij de HU en als auditor voor verschillende accreditatie-instanties in ons land.

Deeltijd hbo-opleiding Communicatie | Hogeschool Utrecht (3)

Marcela Polís

Marcella Polis is een Learning Team Supervisor, communicatiedocent en onderzoeksprofessor in de deeltijdopleiding Communicatie. Ze heeft veel ervaring met het toetsen en ontwerpen van onderwijs.

Wat ze vooral aantrekkelijk vindt aan de deeltijdopleiding is de mogelijkheid om leren en werken echt te combineren.

Deeltijd hbo-opleiding Communicatie | Hogeschool Utrecht (4)

Martin Wlug

Martijn Vlug is een enthousiaste en toegewijde parttime en fulltime docent communicatie. Na 7 jaar communicatiepedagogiek te hebben ontwikkeld en gedoceerd aan de Universiteit van Amsterdam, werd ik aangetrokken door het hbo. Hij geeft daar al enkele jaren met veel plezier les op het snijvlak van communicatietheorie, praktijk en opdrachtgevers.

Om de vinger aan de pols te houden bij studenten en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en communicatie heeft hij ook zitting gehad in de opleidingscommissie voor de studie communicatie, de toetsingsexpertgroep onderwijsinnovatie en adviseert hij het universiteitsbestuur voor toegepaste wetenschappen en de profileringscommissie op professioneel niveau van de landelijke beroepsvereniging van communicatieprofessionals: Logeion.

Houdt van: menselijk contact met studenten; onderwijsinnovatie; blijf zelf leren; en tot slot professionele interne communicatie en gedrag van medewerkers.

  • LinkedIn
Deeltijd hbo-opleiding Communicatie | Hogeschool Utrecht (5)

Joseph Pieper

Josée kan het beste in mensen naar boven halen. Ze denkt in kansen en mogelijkheden en in termen van win-win. Ga elke uitdaging aan. Met humor, perspectief en een persoonlijke touch. Ze ziet direct ieders sterke punten en zoomt daarop in. Ze combineert praktijk en theorie en brengt graag mensen met elkaar in contact: bijvoorbeeld goede studenten bij een interessante opdrachtgever of een non-profit organisatie waarvoor onze studenten een communicatieplan of een communicatieonderzoek uitvoeren.

Josée heeft vele jaren in de communicatie-industrie gewerkt. Ze begon als freelance journalist in Groningen (Academisch Ziekenhuis, Gemeente Groningen) en als docent aan de toneelschool in Kampen. Daarna werkte ze als een van de woordvoerders en campagneadviseur voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarna stapte ze over naar de advies- en trainingswereld bij opdrachtgevers als Havenbedrijf Rotterdam, Schiphol Group, ministeries van defensie, sociale zaken en arbeid en grotere gemeenten.

Onderwijs is al zo'n twintig jaar een trekpleister en dat is de kern: samen met een team van collega's jongeren begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Josée is nu coördinator van de deeltijdopleiding communicatie aan de HU. Samen met een enthousiaste staf geeft ze les aan zeer gemotiveerde studenten van in de 20, 30, 40 en soms 50 die 's avonds een bachelor willen volgen. Het team biedt maatwerk en ontwikkelt persoonlijke leertrajecten. En het combineert praktijk en theorie voor deeltijd individuele studenten. Af en toe steekt ze graag haar nek uit voor haar deeltijdstudenten.

Annelies Houtzagers

Annelies is (interim) communicatieadviseur, trainer en mentor op het gebied van interne en externe communicatie en issuemanagement. Annelies heeft ruim 33 jaar ervaring als communicatieprofessional aan de klant- en bureauzijde. Annelies is sinds 1 augustus 2021 lector bij de opleiding Communicatie.

Rio Rad

Rieke is een enthousiaste spreker met onder andere expertise in inclusieve communicatie voor gedragsverandering en maatschappelijke impact, communicatieonderzoek en internationale positionering.

Samenwerken met studenten vanuit de kracht van de doelgroep - zo mogelijk ook met de doelgroep - geeft Rieke energie als mens en als docent. Eerder werkte ze als communicatiestrateeg voor start-ups, onderzoeksinstituten en non-profit organisaties in binnen- en buitenland, waaronder Latijns-Amerika, India en Oost-Afrika.

Mariel van Dasler

Mariël is een enthousiaste en toegewijde docent gespecialiseerd in online communicatie. Zij werkt in deeltijd en voltijd opleiding als docent en begeleider van leerteams.

Na ruim 16 jaar bedrijfservaring stapte ze over naar opleidingen. De ontwikkelingen op het gebied van digitale communicatie gaan snel. Er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen en daarmee kansen om te blijven leren, innoveren en verbeteren. Dat is wat het werk zo geweldig maakt. Hoe zorg je er als communicatieprofessional voor dat je hierop blijft inspelen? Mariël ziet het als haar missie om studenten te begeleiden en te inspireren.

Deeltijd hbo-opleiding Communicatie | Hogeschool Utrecht (6)

"De opleiding is vrij breed. Voor elke vorm van communicatie is er iets."

Mariska Coort (37)
Lees de ervaring
Deeltijd hbo-opleiding Communicatie | Hogeschool Utrecht (7)

"Wij voeren werkzaamheden uit voor echte opdrachtgevers die gebaat zijn bij goed advies op het gebied van communicatie."

Mark van Barneveld (32)
Lees de ervaring

Meer weten over deze cursus?

In een portfolio verzamelt u alle professionele producten die u maakt als onderdeel van het programma. Vermeld ook de feedback die u ontvangt over uw professionele producten. Je sluit elk studiejaar af met een functioneringsgesprek op basis van je portfolio.

Concluderen

In elk assessment, inclusief je eindassessment, toon je aan dat je bekwaam bent op alle essentiële gebieden van het communicatievak:

1. Context en strategie
2. Concept en creatie
3. Planning en organisatie
4. Publiek en Gedrag
5. Verbinding en Leiderschap
6. Overtuiging en ondersteuning

Als je de opleiding met goed gevolg afrondt, mag je jezelf een Bachelor of Arts noemen. Dit is een internationaal erkende titel.

Afhankelijk van de mogelijkheden die je baan biedt om sommige taken als werk uit te voeren, moet je rekening houden met een studiebelasting van 20-25 uur per week. Als je al in het veld bent, heb je waarschijnlijk minder tijd nodig om de stof onder de knie te krijgen.

Bij de deeltijdopleiding communicatie leer je niet alleen klassikaal en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en in een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde onderwijsvorm staat garant voor de verdieping van het vak en het contact tussen student en docent.

Aan het einde van het eerste studiejaar ontvang je een studieadvies over de opleiding. Dit advies kan inhouden dat je goed bij de opleiding past, dat een andere opleiding beter bij je past, of dat je samen met de Dienst Studiekeuzeadvies een studieplan maakt.

Dit is geen bindend advies: u hoeft het advies niet op te volgen. Ook als verder studeren afgeraden is, kun je je het volgende academiejaar opnieuw voor deze studievorm inschrijven. We gaan er natuurlijk van uit dat je goed over het advies nadenkt en er rekening mee houdt bij je studiekeuze.

Een werkplek op het gebied van communicatie is niet persé noodzakelijk. Wij adviseren je om vanaf het 2e jaar actief op zoek te gaan naar een baan in de communicatie.

Deze cursus is geaccrediteerd doorNederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Er zijn verschillende soorten collegegeld: wettelijk collegegeld (laagste tarief) en instellingscollegegeld (hoogste tarief). In welke categorie u valt, hangt af van uw persoonlijke situatie. met de mobiele telefooncollegegeld meterHogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Aan boeken en ander leermateriaal ben je ongeveer € 100 tot € 200 per jaar kwijt.

Deeltijd hbo-opleiding Communicatie | Hogeschool Utrecht (8)

Interesse in Bachelor Communicatie?

vraag voor informatie Bezoek open avond Registreer nu

Heb je nog vragen?

  • Tel. 088 481 81 81
  • E-Mail info@hu.nl
  • benijd onsdirect een berichtof toevoegen0634101698in de contactenlijst van je mobiele telefoon en beantwoord je vragen via WhatsApp.

  • Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 16.30 uur.

Volg ons

soortgelijke cursussen

Fulltime Medewerker Eventmanager
Bachelor Bedrijfseconomie voltijd
vorig overzicht
Toekomstige loopbaanperspectieven
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Eusebia Nader

Last Updated: 12/29/2022

Views: 5889

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eusebia Nader

Birthday: 1994-11-11

Address: Apt. 721 977 Ebert Meadows, Jereville, GA 73618-6603

Phone: +2316203969400

Job: International Farming Consultant

Hobby: Reading, Photography, Shooting, Singing, Magic, Kayaking, Mushroom hunting

Introduction: My name is Eusebia Nader, I am a encouraging, brainy, lively, nice, famous, healthy, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.