Deeltijd associate opleiding crossmediale communicatie (2023)

voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan

Alles met betrekking tot de open dag van crossmediale communicatie

01.04. 10:00 - 14:00 ter plaatse 01/04/2023 Wil je het studeren aan de universiteit ervaren, luisteren naar de verhalen van studenten, een proefles volgen of advies krijgen bij het kiezen van een opleiding? Dit open huis is hét moment om je twijfels weg te nemen en de opleiding te vinden die echt bij je past. Schrijf je in en kom!
20 april, van 16.00 tot 20.00 uur Ter plaatse 20.04.2023 Heb je je weg online gevonden en wil je de omgeving testen, een voorlichtingsbijeenkomst of een proefles volgen? Schrijf je in voor de open avond op onze locaties en kom langs!
Halftijdstudent communicatie middelbaar onderwijs
Programma docent sinds 2015

studeren in cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers

Laatste wijziging op 24-08-2022 Deeltijd associate opleiding crossmediale communicatie (5)

Deze les

Landelijk gemiddelde van dit onderzoek

tevredenheid van de student

geen gegevens

geen gegevens

Wissel naar het tweede jaar

77%

77%

Diploma in 4 jaar

58%

58%

blijf leren

55%

55%

opleiding uitleg

COVID-19 kan de cijfers beïnvloeden. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona. De landelijke cijfers zijn gelijk aan de institutionele cijfers, aangezien het programma van de Rotterdamse Academie (Hogeschool Rotterdam) het enige is in Nederland.

Structuur

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Pedagogische visie

Studie: wat kun je verwachten...

De kernwaarden van de Rotterdam Academy zijn verbinding, vakmanschap en innovatie. Je komt terecht in een leergemeenschap waar je kunt groeien te midden van docenten en professionals. Mensen zijn verschillend als het gaat om talent, interesse en temperament. Ze kunnen veranderen door inspanning, leren en ervaring. Daarom geven we je de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en bieden we je zekerheid voor leren en onderzoeken.

Aan het begin van de opleiding ligt de focus op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Ook de praktijk komt direct aan bod. Samen met collega's, docenten en professionals leer je praktijkcases aanpakken. Tijdens de opleiding bouw je een portfolio op met specifieke producten op het gebied van tekst, beeld en online vaardigheden. Zo kun je aan bedrijven laten zien wat je hebt bereikt.

Het eerste jaar

In het eerste jaar van je opleiding leg je een brede basis en richt je je op de kennis, vaardigheden en eigenschappen die je nodig hebt als media- en communicatieprofessional. Je voert projecten zowel individueel als in teamverband uit. De taken zijn praktijkgericht en hebben een directe verbinding met het werkveld.

De taken zijn gerelateerd aan je werkomgeving en zullen door jou op locatie worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het formuleren van een strategie voor sociale media, het omzetten van een marketingrichtlijn in bronnen of het maken van video's die aansluiten bij de visie van uw bedrijf. Ook wordt gestart met content voor het web en webcare.

Er wordt onder andere lesgegeven in communicatie, marketing, medialandschap, mediaproductie, Nederlands en Engels. Ook kun je trainingen verwachten zoals creatieve denktechnieken en conceptontwikkeling. Je leert omgaan met softwareprogramma's als InDesign, Photoshop en Premiere.

het tweede jaar

In het tweede jaar speel je een belangrijke rol als "projectaanjager" bij het creëren van communicatiemiddelen. Je krijgt training om een ​​innovatief idee te bouwen op basis van de strategie van een organisatie waar verschillende media naadloos met elkaar verweven zijn. Ook leer je over marketing, concept en innovatie, mediapsychologie, onderzoek en interculturele communicatie.

In de laatste fase van je carrière ontwerp je een professioneel product voor je bedrijf of organisatie om een ​​probleem op te lossen. Dit proefschrift bestaat uit vooronderzoek en de ontwikkeling van een creatieve oplossing. Geef ten slotte advies over het gebruik van het professionele product in het bedrijf.

selectie en oriëntatie

Opleiding

Met joudocentJe kunt er terecht voor vragen, problemen en andere zaken die te maken hebben met de voortgang van je studie. Neem voor meer specifieke problemen contact op met destudentendecaande Rotterdamse Academie. U wordt hierover in de eerste schooldagen geïnformeerd.

Klaar voor een uitdaging?

Ben je kritisch, nieuwsgierig en roekeloos? Dan is het Programme of Excellence of Honours Education wellicht iets voor jou! Het is een aanvulling op je studie waarin je wordt uitgedaagd om meer met jezelf te doen. Je werkt aan interessante projecten en vragen uit de beroepspraktijk. Dat doe je samen met studenten van andere opleidingen, docenten en mensen van organisaties en bedrijven. Hierdoor krijg je een bredere kijk op je eigen vakgebied en kun je werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

studeren met een functiebeperking

Je hebt eenonbekwaamheiden heb je daar aanpassingen en voorzieningen voor nodig, dan biedt Studentenzaken verschillende mogelijkheden.

Werk en studie

Voor deze opleiding stellen we eisen op basis van je beroepservaring en/of werksituatie. De exacte eisen zijn te vinden in deToelatingseisen.

Kom meer te weten?

Ben je benieuwd naar de sfeer op de Rotterdam Academy? ga dan door eenopen dagen. Heb je je keuze al gemaakt? Wacht dus niet langer en meld je aan!

onderwerpen

Een indicatie van de cursussen die u kunt verwachten

 • 1 jaar
 • 2 jaar

Semester 1

 • gewoon nederlands
 • Basis Engels
 • Campagne voor professionele producten
 • ervaring 1
 • Studieloopbaanbegeleiding 1

Semester 2

 • professionele productinhoud
 • onderzoeken en overtuigen
 • ervaring 1
 • Studieloopbaanbegeleiding 1

semester 3

 • Professioneel productevenement
 • ervaring 2
 • Studieloopbaanbegeleiding 2

semester 4

 • Crossmedia van professionele producten
 • ervaring 2
 • leren op het werk
 • Studieloopbaanbegeleiding 2

vorm van onderwijs

Hoe is het onderwijs georganiseerd?

 • Oefening
 • theorie
 • optionele ruimte
 • begeleiding

1 Creëren per week

zestien uur zelfstudie per week

 • Oefening
 • theorie
 • optionele ruimte
 • begeleiding

Legende

Oefening

optionele ruimte

theorie

begeleiding

Nou, het is een studie

Wat kun je doen na de training?

Nadat je bent afgestudeerd

Gefeliciteerd! Je hebt je Associate (Ad) diploma behaald en mag deze titel achter je naam gebruiken.

Bij je diploma ontvang je een Diploma Supplement met een DS-label. Met dit document in het Engels kunt u gemakkelijker de waarde van uw diploma in het buitenland aantonen bij het solliciteren voor studie of het zoeken naar een baan.

banen

Met je associate degree Crossmediale Communicatie kun je bijvoorbeeld de creatieve industrie in. Denk aan uitgevers, omroepen, mediaproducenten of diverse bureaus op het gebied van advertising, games, events en branding. Zij nemen vooral coördinerende, uitvoerende, tactische en organisatorische taken op zich.

Ontwikkelt en beheert communities op sociale netwerken, creëert interactie met de doelgroep en coördineert de creatie van creatieve content voor organisaties. Je zorgt ervoor dat de doelstelling van de organisatie vertaald wordt naar sociale netwerken.

Je beheert en creëert content. Daarnaast stem je de content af met de verschillende kanalen. Samen met de communitymanager haalt de contentmanager content uit de community en volgt trends en ontwikkelingen op de voet.

Als online marketeer heb je kennis van SEO & SEA en social advertising. Ze ontwikkelen strategieën voor e-mailmarketing, socialemediamarketing en mobiele marketing.

Je bent verantwoordelijk voor het community management op verschillende social media platformen. Je ontwikkelt, activeert en beheert de verschillende platformen en zet deze op verschillende manieren in voor de organisatie. Je staat in voor het juiste gebruik van sociale netwerken, coördineert en rapporteert over de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten. Gebruik deze platformen om klanten op de hoogte te houden en in contact te blijven met deze klanten.

blijf leren

Na het behalen van een associate's degree kun je verder studeren in een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt gaan, hangt af van de hbo-opleiding die je kiest.

Bekijk uw overdrachtsopties

Praktische informatie

 • Toelatingseisen
 • Aanmeldingsprocedure en studiekeuzecontrole
 • studie kosten
 • lestijden
 • studielast
 • educatieve data
 • plan jaarlijks

Plaats

waar ga je studeren

Rotterdam is een jonge stad met veel moderne architectuur. De imposante skyline geeft de stad aan de Maas een prachtige uitstraling.

Niet op zoek naar deze cursus?

Bekijk ook deze opties

Wil jij je na je MBO of HAVO verder ontwikkelen in de ICT? In 2 jaar een diploma op hbo-niveau halen? Volg de opleiding ICT Service Management aan de Hogeschool Rotterdam.
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated: 06/01/2023

Views: 5901

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.